Zawiadomienie o rozprawie
Dodane przez Gruneberg dnia 25.12.2012

Dnia 22 grudnia 2012 r. Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek” otrzymało zawiadomienie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że 21 stycznia 2013 r. odbędzie się posiedzenie Sądu - rozprawa w sprawie ze skargi Stowarzyszenia „Ocalmy Zabytek” na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 lipca 2012 r., znak: DOZ-OAiK-6700/217/12[UB-15/1/12] w przedmiocie odmowy wpisania do rejestru zabytków budynku – dawnego warsztatu organowego Felixa Grüneberga położonego na dz. nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie.