"Akcja Petycja"
Dodane przez Gruneberg dnia 24.01.2014

Apel Stowarzyszenia „Ocalmy Zabytek” w sprawie "Petycji" dotyczącej willi Grüneberga.

Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek“ zwraca się z uprzejmą prośbą o wysłanie petycji dotyczącej willi Grüneberga w Szczecinie, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-762 . Apel nasz kierujemy do wszystkich osób, którym nie jest obojętne niszczenie oryginalnej, historycznej substancji zabytkowej Miasta Szczecina poprzez bezmyślne działania inwestycyjne urzędników.

.


Rozszerzona zawartość newsa

Apel Stowarzyszenia „Ocalmy Zabytek” w sprawie Petycji dotyczącje willi Grüneberga.

Wesprzyjmy Wojewódzkiego Konserwatora, który uważa słusznie, że willę można przesunąć tylko w całości!

 

    Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek“ zwraca się z uprzejmą prośbą o wysłanie petycji dotyczącej willi Grüneberga w Szczecinie, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-762.

    Apel nasz kierujemy do wszystkich osób, którym nie jest obojętne niszczenie oryginalnej, historycznej substancji zabytkowej Miasta Szczecina poprzez bezmyślne działania inwestycyjne urzędników.

     W ramach decyzji Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29.12.2011 r., zezwalającej na realizację inwestycji Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, zatwierdzono projekt przesunięcia zabytkowej willi Grüneberga w całości. Zabytek ma zostać przesunięty o około 45 metrów ze względu na planowany w obecnej jego lokalizacji kolektor kanalizacyjny. Tymczasem decyzja ta, jak i projekt nie były poprzedzone żadnymi badaniami ani inwentaryzacją zabytku. Obecnie po wykonaniu niezbędnych ekspertyz, najwyraźniej ze względów finansowych zmierza się do zmiany metody przemieszczenia budynku. Zamiast przesuwać go w całości, planowane jest jego rozebranie i odtworzenie w innym miejscu. W takim przypadku substancja zabytkowa willi Grüneberga ulegnie bezpowrotnemu zniszczeniu w znacznie większym zakresie niż przy przesuwaniu całej bryły i zabytek w dużym stopniu może utracić swoje walory autentyzmu. Szczególnie zagrożone są polichromie i zdobienia na tynku.

    Dlatego Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, w piśmie skierowanym do Konsorcjum firm Szybki Tramwaj Sp. z o. o. / Strabag Sp. z o. o., słusznie stwierdza, że powyższa metoda translokacji pociągnie za sobą nieuchronnie naruszenia walorów autentyzmu i stanowiłoby oczywisty błąd konserwatorski.

Dalej w piśmie konserwatora czytamy: "W związku z charakterem murowanej konstrukcji obiektu, w przedmiotowym przypadku, w opinii ZWKZ w Szczecinie, dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego jest jedynie przemieszczenie przedmiotowego budynku, rozumiane jako zespół czynności technicznych związanych z przesunięciem lub przetoczenie z jednego miejsca na drugie w całości.

   Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Szczecinie ma na posiedzeniu 27.01.2014 r. zaopiniować metodę przemieszczenia willi Grünebrga. Opinia Rady z pewnością wpłynie na decyzję Konserwatora Wojewódzkiego w przedmiotowej sprawie.

    Dlatego aby wesprzeć słuszne stanowisko ZWKZ w Szczecinie, aprobujące jedynie przesunięcie willi Grüneberga w całości, Stowarzyszenie apeluje o wysyłanie petycji w tej sprawie drogą mailową.

    Adres i proponowany tekst petycji znajduje się na stronie Stowarzyszenia: tu kliknij

   Kopię wysłanej petycji prosimy przesłać również na nasz adres: ocalmy_zabytek@interia.eu

    O akcji prosimy poinformować także przyjaciół i znajomych.

   Nie bądźmy obojętni, bo inaczej historyczne klimaty i zabytki będziemy mogli oglądać wyłącznie na fotografiach zamieszczonych w internecie.

Treść petycji Stowarzyszenia skierowaną do członków Rady można przeczytać tutaj: tu kliknij

 

Z wyrazami podziękowania

Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek”

 

.