Opina NID-u
Dodane przez Gruneberg dnia 16.02.2014

W sprawie wyboru metody przeniesienia Willi Grüneberga, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) wypowiedział się Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

.


Rozszerzona zawartość newsa

W sprawie wyboru metody przeniesienia Willi Grüneberga, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) wypowiedział się Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

Zdaniem NID-u zabytek należy przemieścić w całości.

We wnioskach opinii NID-u z dnia 14.01.2014 r. czytamy między innymi:

(...) „wariant pierwszy (translokacja obiektu przy przesuwaniu całej jego bryły) powinien podlegać dalszej analizie na etapie wykonania projektu technicznego i jednocześnie winien zostać dopracowany w taki sposób, aby uwzględniał przesunięcie budynku w całości wraz z murami piwnic oraz bez rozbiórki klatki schodowej i stropu drewnianego nad piętrem, przy zastosowaniu takich wzmocnień konstrukcji, które zminimalizują uszkodzenia substancji budynku.

Z załączonej do akt sprawy Ekspertyzy technicznej dr inż. Stefana Nowaczyka wynika możliwość techniczna przeprowadzenia takich prac, a autor ekspertyzy stwierdza „przydatność budynku do realizacji zamierzeń translokacji w pełnym zakresie” (...)

(...) „wariant drugi (translokacja uwzględniająca tzw. segmentowy demontaż, rozbiórkę i odtworzenie budynku z wykorzystaniem jedynie części jego pierwotnych elementów”) zdaniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa nie może mieć zastosowania, gdyż założeniem przedstawionej metody jest rozbiórka istniejącego obiektu zabytkowego, który ze względu na charakter trwale połączonych elementów konstrukcji nie nadaje się do takich działań bez jednoczesnej utraty większości posiadanych przez niego wartości zabytkowych, które nie zawierają się wyłącznie w elementach tworzących konstrukcję budynku.

Należy również zaznaczyć, że nie bez znaczenia pozostaje też fakt szacowanego czasu wykonania prac w obu wariantach:

5,5 miesiąca w przypadku wariantu przesunięcia obiektu w całości i aż 12,5 miesiąca w przypadku wariantu II, w kontekście konieczności terminowego zakończenia zadania i uwolnienia kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku oraz dalszej kontynuacji robót związanych z budową szybkiego tramwaju miejskiego.”

Pełny tekst opinii NID-u można przeczytać tutaj (kliknij)