wyrok NSA - wygraliśmy!!
Dodane przez Gruneberg dnia 30.07.2014

Wygraliśmy w sądzie!!! Prawda wygrała w sprawie willi Grüneberga!! Uśmiech

6 lat walki !!! nie poszło na marne! Mrugnięcie

Dziś Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę kasacyjną...


Rozszerzona zawartość newsa

Wygraliśmy w sądzie!!! Prawda wygrała w sprawie willi Grüneberga!! Uśmiech

 6 lat walki !!! nie poszło na marne! Mrugnięcie

Dziś Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27.11.2013 r. (sygn. akt II SA/Sz 614/12) w sprawie skargi na na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.04.2012 r. i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Szczecin Nr 13/2011 z dnia 29.12.2011 r. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej tj. Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, w ramach której planowane jest przemieszczenie willi Grüneberga. Wyżej wymieniona skarga kasacyjna złożona została m.in. przez Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek” i byłych właścicieli willi Grüneberga. Sąd przyznał rację skarżącym i stwierdził naruszenie prawa przez ww. decyzje Prezydenta i Wojewody m.in. w kwestii wywłaszczenia i zatwierdzenia projektu na przesunięcie zabytku. W przyszłym tygodniu Stowarzyszenie organizuje konferencję prasową gdzie przedstawione zostaną szczegóły odnośnie ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. O terminie i miejscu konferencji poinformujemy na początku przyszłego tygodnia. Serdecznie dziękuję wszystkim za okazaną nam pomoc i wsparcie! Uśmiech