Sentencja wyroku NSA
Dodane przez Gruneberg dnia 05.08.2014

Mamy już sentencję wyroku. Wczoraj Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek” otrzymało pocztą...


Rozszerzona zawartość newsa

 

Mamy już sentencję wyroku. Wczoraj Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek” otrzymało pocztą pełną treść sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Otrzymaliśmy również pismo (skan pisma poniżej), że ww. wyrok jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu!!! Niebywałe jak sprawnie działa Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomnijmy, że w wyrok zapadł w środę 30.07.2014 r. W czwartek Stowarzyszenie wystąpiło o sentencję wyroku a wczoraj, w tempie ekspresowym, dotarła ona do nas. Z treścią samej sentencji wyroku można zapoznać się na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego, tu link: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/24356F0632

sentencja wyroku NSA