Uzasadnienie wyroku NSA
Dodane przez Gruneberg dnia 25.09.2014

Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek uprawia samowolę budowlaną na nasz koszt, nadal łamie prawo nie wstrzymując prac budowlanych związanych z przesunięciem zabytku!

Otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku NSA syg. akt II OSK 1343/14.

Uzasadnienie wyroku NSA potwierdza...


Rozszerzona zawartość newsa

Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek uprawia samowolę budowlaną na nasz koszt,  nadal łamie prawo nie wstrzymując prac budowlanych związanych z przesunięciem zabytku!

Otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku NSA syg. akt II OSK 1343/14.

Uzasadnienie wyroku NSA potwierdza, że obecnie prowadzone roboty budowlane dotyczące przesunięcia Willi Grüneberga są nielegalne. Decyzją prezydenta, której zgodność z prawem zakwestionował obecnie sąd, została zatwierdzona dokumentacja projektowa przesunięcia zabytku, która nie spełniała wymogów prawa budowlanego.

Zdaniem NSA inwestor mógł zmienić projekt (skorygować, aby był zgodny z prawem budowlanym), ale wymaga to zmiany decyzji „o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenie zmienionego projektu budowlanego przesunięcia zabytku”. Tak więc obecnie prowadzone prace budowlane dotyczące przesunięcia willi Grüneberga prowadzone są bez wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu zmienionego projektu budowlanego przesunięcia zabytku.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek uprawia samowolę budowlaną na nasz koszt,  nadal łamie prawo nie wstrzymując prac budowlanych związanych z przesunięciem zabytku!

Stowarzyszenie planuje na poniedziałek konferencję prasową, na której przedstawi swoje stanowisko w odniesieniu do uzasadnienia wyroku NSA. Szczegóły dotyczące godziny i miejsca konferencji podamy w najbliższym czasie. Tu link do uzasadnienia wyroku NSA (tu kliknij)